fbpx

81 MİLYONU KUCAKLAYAN PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER

Eğitim

Üniversitelerin

Bölünmelerine İzin Vermeyeceğiz!

Üniversitelerin Bölünmelerine İzin Vermeyeceğiz!

Üniversitelerin bölünmelerine izin vermeyeceğiz, mevcut iktidarın böldüklerini yeniden birleştireceğiz.

Akademik çalışmalar üzerinde her türlü siyasi etki, baskı ve kısıtlamaları ortadan kaldıracağız ve akademik çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve yenilikçi girişimleri özgür ve özerk bir yükseköğretim eko-sistemi için  oluşturacağız.

Geri Dön

YÖK’ü Kaldıracağız.

Akademik Özgürlüğü Tesis edeceğiz.

YÖK’ü Kaldıracağız. Akademik Özgürlüğü Tesis Edeceğiz.

Nicelik açısından çok üniversiteye sahip olmaktan daha önemlisi üniversitelerimizin nitelikli hale getirilebilmesi ve bilimsel olarak güçlendirilmesidir. Bu doğrultuda, üniversitelerimizi siyasi ve ideolojik tartışmalardan kurtarmak ve uluslararası seviyede rekabet edebilir “bilim merkezleri”ne dönüştürmek için yasal ve idari düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

Yüksek öğretimi; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, çeşitlilik, şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, rekabet ve kalite ilkelerini esas alarak planlayacağız.

YÖK’ü kaldıracağız.

Üniversiteleri, araştırma ve öğretim üniversiteleri olarak ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yapılandıracağız. Tek tip üniversiteleşmeye son vereceğiz; gelişmiş ülkelerdeki paydaşlarıyla yarışabilir şekilde eğitim ve öğretim yapan, fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezleri ile bölüm ve programları yeniden yapılandıracağız. Katma değeri yüksek teknoloji geliştirme ve gerekli insan kaynağı yetiştirilmesi için üniversitelerin ihtisaslaşmasını teşvik edeceğiz.

Geri Dön

Öğretmen Akademileri kuracağız.

Öğretmen Akademileri kuracağız.

Mesleğine sevdalı, alanlarında iyi yetişmiş, dünyayı izleyecek ölçüde yabancı dil bilen, demokratik değerleri, sanat ve sporu bir hayat felsefesi olarak özümsemiş öğretmenlerin yetiştirileceği, ‘’Öğretmen Akademileri’’ açarak, öğretmen yetiştirmede yeni bir başlangıç yapacağız. “Öğretmen Akademileri”ni temel eğitim kademeleri ile mesleki ve teknik öğretmen ihtiyacına yönelik olarak yapılandıracağız. En başarılı öğrencilerin Öğretmen akademilerini tercih etmelerini sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz.

Geri Dön

Sözleşmeli Öğretmenlik Bitiyor!

Sözleşmeli Öğretmenlik Bitiyor!

Öğretmenliği, akademik, malî, sosyal ve idarî düzenlemelerle, saygın ve cazip bir meslek haline getireceğiz. Öğretmenlerin; maaş, ücret, sosyal haklar ve emeklilik hakları açısından yıllardır bekleyen sorunlarını acilen çözeceğiz. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge vereceğiz.

Geri Dön

Yaşam Boyu Öğrenim

ile Yaygın Eğitimi Geliştireceğiz

Yaşam Boyu Öğrenim ile Yaygın Eğitimi Geliştireceğiz

Halk eğitimine süreklilik kazandıracağız, okul dışı eğitim ve kültür çalışmalarını destekleyeceğiz. Hayat boyu öğrenme anlayışı ile e -öğretim dâhil olmak üzere her türlü yaygın eğitim imkânlarını geliştireceğiz, tüm bireylerin beceri kazanması ve meslek edinmesi için azami gayret sarf edeceğiz.

Yaşam boyu eğitim anlayışı hâkim kılacağız, “Her ev bir okul olacak” projesiyle ebeveynleri çocuk bakımı ve eğitimi konusunda eğitime tabi tutacağız. Başta ebeveynler olmak üzere tüm çocuklara okul öncesinden itibaren rehberlik yönlendirme hizmetleri vereceğiz.  Öğrencilerimizin tüm eğitim hayatı boyunca girdikleri sınavlara hazırlıklarını destekleyeceğiz. Onların eğitimlerini destekleyecek şekilde e-Öğrenme Platformlarını geliştireceğiz. Bu şekilde tüm öğrencilerimizin internet üzerinden hazırlandıkları sınavlar için gerekli eğitim içeriğine bu platformlar ile Türkiye’nin her yerinden erişebilmelerini sağlayacağız.  

Kırsal kesimde çiftçi ve besicilerin, modern ve organik tarım ile hayvancılığa geçişi için ihtiyaç duyduğu temel bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini verecek olan halk eğitim merkezleri açacağız.

Geri Dön