fbpx

81 MİLYONU KUCAKLAYAN PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER

Ekonomi

Fert Başı Geliri 16.000 $’a, GSYH’ı da 1.4 Trilyon $’a çıkacağız.

Fert Başı Geliri 16.000 $’a, GSYH’ı da 1.4 Trilyon $’a Çıkacağız.

Milli gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldıracağız. Yatırım ortamının iyileştirilmesine, üretim faktör verimlilikleri ile yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik tedbirler alacağız.

İşletmelerin gelir ve kazanç düzeylerini yükselteceğiz. Uluslararası üretim, pazarlama ve değer zincirlerine eklemlenebilecek üretim ve iş modellerini destekleyeceğiz.

Başta işsizlik, enflasyon, cari açık ve dış borç olmak üzere ekonomideki yapısal sorunların kalıcı bir şekilde çözümünü sağlayacağız.

Reel sektörün nitelikli ve istikrarlı bir şekilde büyümesi, yurt dışı rekabet imkanları ile ticari işbirliği ve ilişkilerinin geliştirmesi ve karlılığının artırılması için gerekli yasal, idari ve yapısal düzenlemeler yapacağız.

Yüksek dış ticaret açığı, yüksek cari açık, yüksek dış borç üreten, kırılgan ve istikrarsız büyümeye sebep olan koşulları ortadan kaldırmak, kurumsal ve yapısal olarak dengeli, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak temel hedefimiz olacaktır.

Geri Dön

Türkiye Dayanışma Fonu’nu kuracağız.

Türkiye Dayanışma Fonu’nu kuracağız.

İktidarımızın ilk 100 gününde Türkiye Dayanışma Fonu’nu kuracağız.

Bu Fon ile, 30 Nisan 2018 tarihi itibarıyla borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız.

Asgari ücretlinin, İşsizlerin, Emeklinin ve Şehit ve gazi ailelerinin bu kapsamdaki borçlarını sileceğiz.

Maddi durumu nispeten yerinde olan vatandaşın borcunun yüzde 80’ini siliceğiz. Kalan yüzde 20, 10 yıl takside böleceğiz. Borç ödemesi bitene kadar yeni kredi çekilmesine izin vermeyeceğiz.

 

Geri Dön

İşsizlik oranını OECD ortalamasına çekeceğiz, %5.6’ya düşüreceğiz.

İşsizlik oranını OECD ortalamasına çekeceğiz, %5.6’ya düşüreceğiz.

Türkiye’de üretimin merkez-yerel yerine, yerel-ulusal-küresel şeklinde sektörel ve mekansal reorganizasyonuna uygun olarak, gerçekçi Yeni bir İstihdam Stratejisini uygulayacağız. Bu stratejiyi ulusal düzeyde sektörlerarası ilişkileri, mekansal düzeyde Türkiye içinde ekonomik havzalar ile bu ekonomik havzaların küresel ekonomi ile ilişkilerini dikkate alacak şekilde, dinamik hesaplanabilir genel denge modeline göre kurgulayacağız. Sektörel ve ekonomik havzalar düzeyinde indikatif işgücü, istihdam ve işsizlik hedeflerini belirleyeceğiz. Ayrıca, yoksulluğun azaltılması ve adil gelir dağılımı politikalarında da bu modelden yararlanacağız.

Geri Dön

İYİ Kart ile ihtiyaç Sahiplerine Maaş, Ulaşım ve Gıda Desteği Vereceğiz.  

İYİ Kart ile ihtiyaç Sahiplerine Maaş, Ulaşım ve Gıda Desteği Vereceğiz.  

İYİ KART uygulaması ile düzenli geliri olmayan ailelere aylık net asgari ücretin yarısı tutarında nakdi düzenli gelir sağlayacağız. Bu kart ile işsizlere ve ailelerine süre kısıtlamasına bağlı olmaksızın ulaşım ve gıda desteği  vereceğiz.

Geri Dön

Emeklilere 1.500 TL tutarında “İYİ Bayramlar İkramiyesi” Vereceğiz.

Emeklilere 1.500 TL tutarında “İYİ Bayramlar İkramiyesi” Vereceğiz.

Emeklilere yılda iki kez bayramlarda, 1500’er TL tutarında “İYİ Bayramlar İkramiyesi” vereceğiz.

Geri Dön