fbpx

81 MİLYONU KUCAKLAYAN PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER

İç ve Dış Politika

Milli, İtibarlı, Barış Odaklı ve Gerçekçi Bir Dış Politika Anlayışını Benimseyeceğiz.

Milli, İtibarlı, Barış Odaklı ve Gerçekçi Bir Dış Politika Anlayışını Benimseyeceğiz.

Türkiye’nin tarihten gelen kazanımları, coğrafyasının zenginlikleri, stratejik ve jeopolitik konumu, siyasal gerçekçilik zemininde değerlendirilerek hazırlanan dış politika anlayışı; Türkiye’nin egemenlik haklarının ve çok boyutlu menfaatlerinin korunması esasına dayandırılacaktır. Bu bağlamda Partimiz, ülkemizin milli güç unsurlarının gerçekçi bir analizinden hareketle “milli bir dış politika” uygulayacaktır.

Büyük Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” düsturu temelinde, uluslararası hukuku esas alan, caydırıcı, dengeli, barışçı, etkin, akıllı, kararlı, saygın, güvenilir, istikrarlı, gerçekçi, sadece sorunların çözümünü değil krizlerin önlenmesini de hedefleyen, sonuç odaklı ve çok yönlü bir dış politika izleyeceğiz. Türkiye’yi dış politikada yalnızlıktan kurtaracağız. Ülkemizin son zamanlarda dini-mezhepsel ve toplum mühendisliği yaklaşımlarıyla içine çekildiği “Ortadoğululaşma” yanlışına son vereceğiz.

Çevre komşularımızla, bölge ülkeleriyle dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği ilişkileri oluşturacağız, bu suretle bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağız.

Batı ile köklü ve kurumsal ilişkileri olan ülkemizin bu ilişkileri daha da ileri götürülürken, politik, ekonomik, finansal, kültürel ve askeri olarak dünyanın yeni sıklet merkezi haline gelen Asya-Pasifik bölgesi ülkeleriyle olan ilişkilerimizin çok boyutlu olarak ve karşılıklı çıkar temelinde geliştirmesine önem vereceğiz.

Geri Dön

AB ile Müzakere Sürecini Hızlandıracağız.

AB ile Müzakere Sürecini Hızlandıracağız.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin Türkiye için olduğu kadar Avrupa Birliği için de önemli olduğunu düşünmekteyiz. Mevcut tam üyelik süreci karşılıklı çıkarlara hizmet etmemektedir Sağlıklı bir ilişki zeminine oturmuş Türkiye-AB ilişkileri sadece iki taraf açısından değil, Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Akdeniz için de önem taşımaktadır. Bu çerçevede, İYİ Parti İktidarı ile birlikte AB ile müzakere sürecini hızlandıracağız. Müzakere sürecinde tarafların karşılıklı çıkarlarını temsil edeceğiz, doğru ilişki zemininin oluşturulmasını sağlayacağız.

Geri Dön

Türk Dünyası ile İlişkileri Güçlendireceğiz, Yurtdışında Yaşayan Türklerin Sorunlarıyla Yakından İlgileneceğiz.

Türk Dünyası ile İlişkileri Güçlendireceğiz, Yurtdışında Yaşayan Türklerin Sorunlarıyla Yakından İlgileneceğiz.

Avrasya coğrafyasına yayılmış olan Türk Dünyası’nı dış politikanın önemli bir boyutu haline getireceğiz. Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Türk dünyası ile sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel çok boyutlu ilişkiler geliştireceğiz.

Türk Dünyası ve akraba topluluklarımızın yanı sıra, ortak inanç, tarih ve kültürü paylaştığımız topraklardaki milyonlarca insanı siyasi sınırların ötesinde bir “kardeş” olarak kucaklayacağız. Avrasya coğrafyasının ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz Balkanlardaki soydaşlarımızın yaşadıkları ülkeler ile Türkiye arasında dostluk köprüsü kuracağız.

“Avrupa Türkleri” başta olmak üzere dünyanın her yerinde yaşayan vatandaşlarımızın, eğitim, kültür, din, sosyal ve ekonomik konulardaki sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz ve bunların çözümü konusunda destek vereceğiz.

Geri Dön

Yeni Bir Suriye Politikası Uygulayacağız.

Yeni Bir Suriye Politikası Uygulayacağız.

Göç ve mülteci sorununa ilişkin Uluslararası iş birliği ve ortak mücadele kapsamında başta kaynak ülkelerde güvenlikli alanların oluşumunu sağlayacağız, bu ülkelerden göçü ve mülteci akınını önlemeye yönelik politikalar geliştireceğiz, geri kabul anlaşmalarına üçüncü ülkeleri de katarak göçe neden olan veya kolaylaştıran ülkelerin maliyete katlanmalarını sağlayacağız.

Geçmiş hükümetin Suriye konusunda yanlış politikaları sonucunda ülkemize sığınan ve misafirimiz olan Suriyeli mültecilerin Suriye’de iç savaşın bitirilmesi konusunda yürüteceğimiz diplomasi ve gayretlerle ülkelerine dönmelerine yardımcı olacağız.

Geri Dön

Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin “Kamuda Şeffaflık ve Siyasi Ahlak Yasası” Çıkaracağız.

Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin “Kamuda Şeffaflık ve Siyasi Ahlak Yasası” Çıkaracağız.

Öncelikle yolsuzlukla mücadelenin yasal çerçevesini oluşturacağız ve cezai uygulamaları ortaya koyacağız. “Kamuda Şeffaflık ve Siyasi Ahlak Yasası” ile yolsuzlukla mücadeleye ilişkin mevzuatı gözden geçirerek yeniden düzenleyeceğiz. Düzenlemeleri İktidarımızın ilk altı ayında uygulamaya geçireceğiz. Yolsuzluk yapanlara verilecek cezaları caydırıcı niteliğe kavuşturacağız.

Geri Dön