fbpx

81 MİLYONU KUCAKLAYAN PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER

Sağlık

Emeklilerimizin sırtından “katkı payı” yükünü kaldıracağız.

Emeklilerimizin sırtından “muayene ve ilaç katkı payı” yükünü kaldıracağız.

Emeklilerimizden “muayene ve ilaç katkı payı” almayacağız. Sağlık sistemini derinden sarsan performans sistemini kaldıracağız. Sağlık çalışanlarının çıplak maaşlarını emeklilikte de geçerli olacak şekilde iki misli arttıracağız. Yeni bir ücret sistemiyle, hekim ve diğer sağlık personelinin sistemde en verimli hizmeti vermelerini sağlayacağız. Bu sistemde, alınan ücret sadece çalışıldığı sürece alınan değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarının emekliliklerine yansıtılan bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Poliklinik ve diğer sağlık hizmetlerinde bir hekimin muayene ve müdahale edebileceği hasta sayısı sınırlandıracağız. Hasta muayenesinde kalite ve detaylı hizmeti özendireceğiz ve hasta başı muayene ve cerrahi performansını kaldıracağız.

Geri Dön

Gelir testi uygulamasını yeniden düzenleyeceğiz.

Gelir testi uygulamasını yeniden düzenleyeceğiz.

Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testi uygulamasını yeniden düzenleyeceğiz, ihtiyaç sahibi olanlardan sağlık sigortası primi almayacağız ve prim ödeme yükümlülüğünde yaş sınırını yükselteceğiz, yaşlılardan prim almayacağız.

Geri Dön

e-Sağlık Sistemi ile Vatandaşlarımız kendi sağlık geçmişlerini takip edecek.

e-Sağlık Sistemi ile Vatandaşlarımız Kendi Sağlık Geçmişlerini Takip Edecek.

e-Devlet sistemine entegre e-Sağlık Sistemi kuracağız. Vatandaşlarımız, yaşam boyu sağlık yaklaşımı çerçevesinde kendi sağlık geçmişlerini TC. Kimlik Numaraları üzerinden takip edebilecektir. Veri mahremiyeti kapsamında olan kişisel sağlık bilgilerinin acil durumlar ve yetkili tıbbi personel dışında paylaşılmasına engel olacağız. Veri madenciliği yöntemiyle, demografik, sosyal, ekonomik  ve bölgesel sınıflandırmalara göre sağlık politikalarına girdi sağlayan bir Karar Destek Sistemi kuracağız.

Geri Dön

“Aile Sağlık Merkezleri”ni yeniden düzenleyeceğiz.

“Aile Sağlık Merkezleri”ni yeniden düzenleyeceğiz.

Vatandaşımıza daha kaliteli; teşhis teknolojilerinin olduğu, ayakta tedavilerin yapılabildiği, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sağlığına kavuşmada zaman kazandırıcı birinci basamak sağlık hizmetleri sunan “Aile Sağlık Merkezleri”ni güçledireceğiz

Sağlık hizmetlerinin bir arada, bütünlük içinde verilmesini sağlayacak olan içinde yeteri kadar uzman doktor bulunan, Dahiliye, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Radyolog, Biyokimya Uzmanlarından oluşan ikinci basamak sağlık merkezleri kuracağız. Kamu Sağlık Merkezlerinde sadece koruyucu sağlık hizmetleri vereceğiz. Koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamen devletin kontrolünde olmasını ve süreklilik arzetmesini sağlayacağız.

Geri Dön

Yaşlı-Bakım Merkezlerini Yaygınlaştıracağız.

Yaşlı-Bakım Merkezlerini Yaygınlaştıracağız.

Bütün hizmet ve sağlık ihtiyaçları için, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların cebinden kesinlikle hizmet bedeli ya da katkı payı adıyla herhangi bir ödeme almayacağız. Önleyici sağlık hizmetleriyle erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanacağı Geriatri Sağlık Merkezleri açacağız.

Geri Dön