fbpx

81 MİLYONU KUCAKLAYAN PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER

Tarım

Çiftçilerimizin Mazotu %50 İndirimli Kullanmasını Sağlayacağız.

Çiftçilerimizin Mazotu %50 İndirimli Kullanmasını Sağlayacağız.

Çiftçilerin kullandığı mazotu %50 indirimli vereceğiz. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, fiilen üretimde olan çiftçilerimizi bu imkandan yararlandıracağız.

Geri Dön

Şeker Fabrikaları Millete iade edilecek.

Şeker Fabrikaları Millete iade edilecek.

Özelleştirme kapsamındaki şeker fabrikalarının verimlilik ve işletme niteliklerine göre faaliyetlerine yön vereceğiz, son dönemde özelleştirilen şeker fabrikalarının satış işlemlerini iptal edeceğiz. Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ-NEŞ) kotaları düşürerek, AB ülkelerindeki oranlarla uyumlu olması sağlayacağız.

Geri Dön

Türkiye Bütünleşik Su Projesi’ni hayata geçireceğiz.

Türkiye Bütünleşik Su Projesi’ni hayata geçireceğiz.

Türkiye Bütünleşik Su Projesi kapsamında havza temelli sulama modeline geçeceğiz. Bu model ile öncelikle su havzalarını rehabilite ederek, su taşınması ve depolanması sırasındaki buharlaşma kaynaklı kaybın önüne geçeceğiz. Su havzalarından kurak ovalara, boru sistemiyle su taşınmasını sağlayacağız. Açık tip sulama kanallarını kaldıracağız, yerine yer altı sulama kanalları kuracağız.

Geri Dön

Tarımsal Ar-Ge’yi teşvik edeceğiz, “Atatürk Orman Çiftliği Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü” kuracağız.

Tarımsal Ar-Ge’yi teşvik edeceğiz, “Atatürk Orman Çiftliği Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü” kuracağız.

Tarımda AR-GE çalışmalarını teşvik edeceğiz. “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü” kuracağız. Bunun için gerekli kaynağı AOÇ’nin bütçesinden sağlayacağız.

Toprak, sulama ve tohum araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız vereceğiz. Ülkemize ait geleneksel tohumlardan yararlanılarak genetik teknolojilerinden azami düzeyde faydalanmak suretiyle, insan sağlığına uygun, verimli ve hastalıklara karşı dirençli tohumlar geliştireceğiz. Toprak ve suyun tarımsal üretimi ve verimi artırmasını hedefleyen Ar-Ge projelerini finanse edeceğiz.

Geri Dön

“Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri” Kuracağız

“Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri” kuracağız, İşletme Toplulaştırmasını Gerçekleştireceğiz.

Tarımdaki verimliliği ve etkinliği artırabilmek, ölçek ekonomilerini yakalayabilmek, çiftçinin gelir ve refah düzeyini yükseltebilmek için üst kullanım hakkına dayalı “Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri” kuracağız. İşletme toplulaştırmasını içeren bölge ve kooperatif temelli üretim ve ticaret modeli geliştireceğiz ve destekleyeceğiz. Bu model kapsamında;

  • Arazi ve üretimin planlaması ve yönetimi,
  • Toprak, su ve ürün güvenliğinin denetimi,
  • Yüksek teknolojinin kullanımı,
  • Girdi ve stok maliyetinin yönetimi,
  • Lojistik, pazarlama ve satış sistemin oluşturulmasına

ilişkin gerekli işbirliği ve altyapının tesisi için “Tarımsal Üretim Karar Destek Sistemi” kuracağız. Tüm destek ve teşvikler bu sistem üzerinden uygulayacağız, izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu model, uygulamaya geçene kadar küçük çiftçinin vergi muafiyet oranlarını genişleteceğiz. “Tarımsal Üretim ve Ticaret Kurumu Başkanlığı” kuracağız.

Geri Dön