fbpx

81 MİLYONU KUCAKLAYAN PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER

Yapısal Reformlar

Yeni, İlkeli ve Toplumsal Uzlaşıya Dayalı İYİ bir Anayasa Yapacağız.

Yeni, ilkeli ve toplumsal uzlaşıya dayalı İYİ bir anayasa yapacağız.

Milletimiz gücü ve desteği ile ilk bir yıl içinde TBMM’de ve kamuoyunda tüm kesimlerle uzlaşmalı, yönetme yetkisinin hem sebebi hem de meşruiyet kaynağı olan yeni, ilkeli İYİ bir anayasa yapacağız.

Geri Dön

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi Yeniden  İnşa edeceğiz.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi Yeniden  İnşa edeceğiz.

İYİ Parti iktidarının ilk bir yılı içinde, parlamenter demokrasiye dönülerek, denetlenebilirgüç dengeli bir kuvvetler ayrılığı sistemi kuracağız. Yasamayı etkili, milletvekilini işlevli kılan güçlü bir demokratik parlamenter sistemi hayata geçireceğiz. Yasama organı olan TBMM’nin; Türk halkının serbest iradesiyle teşekkül etmesi için, gerçekçi bir temsilin önündeki yasal ve fiili engelleri kaldıracağız. Hür iradeli temsilkabiliyetinekavuşan Meclis üyeleri yürütme denetimini yapmasını sağlayacağız. Sistem üzerinde baskıya dönüşebilen yürütme etkisini azaltarak yasamayı güçlendireceğiz. Bağımsız ve tarafsız yargı ile anayasal sistemin denge-denetim mekanizmasını yeniden tesis edeceğiz.

Geri Dön

Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Kanununu Yeniden Düzenleyeceğiz

Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Kanununu yeniden düzenleyeceğiz.

Parti içi demokrasisi olmayan bir siyasal parti düzeninin, ülkede demokratik bir düzen kurabilmesi mümkün olamadığından, Otuz beş yıldan beri değiştirilmeyen Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Kanununu ilk bir yıl içerisinde parti içi demokrasiyeimkânveren bir yasa olarak düzenleyeceğiz. Halkın doğrudan tercih ve oylarıyla seçtiği milletvekillerinin sorumluluğunun seçmen ve teşkilatı olacağı bir sistem kuracağız. Seçim barajını %5’e düşüreceğiz.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için seçmen sayısına göre, sandığa erişimi kolaylaştıracak yeni seçim bölgeleri oluşturacağız. Kendi milletvekillerimizi seçme imkanını sağlayacağız.

Geri Dön

Anayasa Mahkemesini Yeniden Yapılandıracağız.

Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandıracağız

Demokratik hukuk devletinin sigortası, temel hak ve özgürlüklerin başat teminatı olan Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandırarak, adaletle hükmeden bir yargı düzeninde en yüksek mahkeme hüviyetine kavuşmasını sağlayacağız.

Anayasa Mahkemesi’nin son dönemdeki artan “Bireysel Başvuru”ları inceleme ve sonuçlandırma görevini daha etkin yerine getirebilmesi için mahkemenin teşkilat ve personel yapısında güçlendireceğiz.

Geri Dön

Yargı Sürecini Hızlı, Basit ve Erişilebilir Hale Getireceğiz.

Yargı Sürecini hızlı, basit ve erişilebilir hale getireceğiz.

Hak arama önünde bir engel oluşturan dava harç ve masraflarını düşüreceğiz, mali yetersizlik halinde adli yardım müessesine başvurulmasına işlerlik kazandıracağız.

Yargıda, ilk derece, istinaf ve yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasında, yargı konusu iş ve işlemleri yargı dışındaki kurum ve birimlere aktarmak yerine, adalet sistemi içerisinde daha çok mahkeme ve adli birim kurulması, yargıdaki makamların sürece katılmalarını sağlayacak fonksiyonları artıracağız.

 

Geri Dön